Wednesday 3 November 2021

IVERMECTIN TIDAK BERKESAN KE ATAS COVID-19 KATEGORI 2 DAN 3


Kenyataan Akhbar KPK 3 November 2021 -  Hasil Dapatan Kajian Keberkesanan Rawatan Ivermectin Untuk Pesakit COVID-19 Berisiko Tinggi (I-TECH Study)

Institut Penyelidikan Klinikal (ICR), NIH hari ini mengumumkan hasil dapatan kajian Ivermectin (I-TECH) ke atas 500 pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital dengan kategori 2 atau 3 COVID-19. Dalam menilai keberkesanan rawatan 5 hari ivermectin (0.4mg/kg/hari) DAN penjagaan standard (kumpulan IVM), berbanding dengan hanya penjagaan standard (kumpulan standard of care - SOC) yang berdasarkan garis panduan KKM untuk pesakit COVID-19 di 20 hospital kerajaan dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 MAEPS 2.0, kajian I-TECH telah menunjukkan:

1. Kadar kemerosotan penyakit COVID-19 kepada tahap teruk adalah sama di dalam kumpulan IVM jika dibandingkan dengan kumpulan SOC, iaitu masing-masing pada 21.2 peratus dan 17.3.

2. Purata tempoh kemerosotan adalah 3.0 hari bagi kumpulan IVM dibandingkan dengan 2.9 hari untuk kumpulan SOC, namun tiada perbezaan yang signifikan dari segi statistik; p=0.68.

3. Tiada perbezaan ketara didapati dari segi kemasukan ke ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan mekanikal, pemulihan simptom, parameter ujian darah dan resolusi imbasan X-Ray dada di antara kedua-dua kumpulan tersebut. 

4. Kebarangkalian untuk pulih dari gejala sepenuhnya pada hari ke-5 penyertaan di antara kumpulan IVM dengan SOC adalah hampir sama, di mana tiada perbezaan yang signifikan dari segi statistik (p=0.77). 

Berdasarkan hasil kajian I-TECH, ivermectin TIDAK DISYORKAN untuk dimasukkan ke dalam garis panduan rawatan COVID-19 sedia ada kerana ivermectin tidak mengurangkan risiko penyakit COVID-19 tahap teruk. KKM menyarankan agar ivermectin hanya digunakan dalam kajian klinikal dengan pemantauan.

Untuk kenyataan penuh, baca lanjut di:

KENYATAAN KPK MENGENAI KAJIAN KKM TERHADAP KEBERKESANAN IVERMECTIN